maandag 25 november 2013

Gemaakt door Ria van der Sangen.


De inspiratie voor dit schilderij ontving zij na een wandeling door de natuur.
De basis is de Heilige Geometrie. 

zaterdag 9 november 2013


Het medicijnwiel

geschilderd door Searching Deer.


Wentelend, draaiend waarbij de slangen 
de krachten van de elementen uitbeelden. 

dinsdag 5 november 2013

Welkom in de wereld der magie

(gemaakt door Sylvia van Erning)

Lieve M,

Welkom in de wereld der magie

18 jaar

Volg je pad
zoals de spiraal je toont.
Van binnen naar buiten,
uitdrijvend en weer inkrimpend.

Schep met je levenskracht
harmonie en evenwicht
in je eigen leven
en dat van anderen.

Weet je gevoed
door de krachten van je (groot)moeder(s)
wiens kralen geregen zijn
in de cirkel van je leven.

Proficiat
 en
veel geluk


Roaring Lion

Heilige Geometrie

Heilige Geometrie verkennen

Wanneer ik met jullie in deze blog de Heilige Geometrie bespreek, dan weet ik dat dit één van de boeiendste onderwerpen zal zijn, met het oog op de toekomst van de mensheid.

Men zal als ik mijn eigen droomvisioenen mag geloven steeds meer bouwen met en gebruik maken van Heilige Geometrische patronen, zoals die reeds vermeld werden in oude metafysische teksten. Volgens deze teksten schiep de Godheid het universum met behulp van geometrische bouwstenen en werd Hij als de Grote Architect beschouwd. Geometrie lijkt te zijn ontstaan uit het inzicht van de mens in de orde die ten grondslag ligt aan de werkelijkheid. Vele ontwikkelingen in de moderne wetenschap zijn verbonden met geometrie maar ook al in de oude culturen zoals die van de Soemeriërs, Egyptenaren, Romeinen, Aziatische en Afrikaanse volken had de Heilige Geometrie een belangrijke plaats.

Het Universum lijkt geschreven in de taal van wiskunde en getallen. Cirkels, spiralen, driehoeken en andere geometrische figuren lijken de letters van de Universele taal te zijn waarmee de Grote Bouwmeester het verhaal van het Universum schreef en er gestalte aan gaf.

Allereerst zien we in de natuur zelf bepaalde vormen steeds terugkomen. Neem bijvoorbeeld de cirkel en de bolvorm. Heeft onze eigen planeet niet een bolvorm, evenals de zon en de maan? We zien deze bolvorm terugkomen in vruchten zoals druiven, bloembollen, druppels water, zeepbellen en zandkorrels en het lijkt er dan ook op alsof de cirkel een van de basisvormen van het Universum is. De oude wiskunde beschouwde de cirkel als de Bron en het eerste getal.

In principe is de cirkel oneindig. Zij heeft het vermogen om zich steeds verder uit te breiden en als omcirkelde leegte is ze in staat het hele universum te omvatten. De Cirkel wordt daarom beschouwd als het Absolute en de essentie van al het bestaan.

Als je een beeld van de Schepping wilt krijgen, werp dan eens een steen in een stille vijver. Je zult zien dat er een aantal kringen ontstaan die zich verder uitbreiden rondom een centraal punt.

Elke opeenvolgende cirkel draait rondom hetzelfde centrum. Als dit centrum het oneindige kleine punt is geweest, waaruit het Universum ontstond bij de Big Bang, dan kan men zich een levendige voorstelling maken, hoe ons heelal steeds verder uitdijt….. De cirkel met de punt is ook een symbool voor de zon, waaromheen de planeten op verschillende afstanden (ringen) heen draaien. Dit patroon van ringen wordt een Holon genoemd, het is een structuur die de beweging en de voortgang van de tijd tot uitdrukking brengt.

In de ‘Circle of Shamanic Learning’ zijn er dromen geweest over het vormen van gemeenschappen op de basis van de Heilige Geometrie genaamd ‘Holon Village’.

In deze blog vind u foto’s gemaakt van voorwerpen/schilderijen die gedroomd zijn door mensen met als basis de Heilige Geometrie. Ook u kunt ons een foto mailen op searchingdeer@home.nl van uw schilderij/voorwerp met een begeleidende tekst die wij na goedkeuring hier zullen plaatsen met uw naam.

Voor meer informatie over dromen en het droomlab ga naar onze website www.searchingdeer.nl en klik op het kopje leringen.